WhatsApp

aydınlatma metni

aydınlatma metni

aydınlatma metni

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Saraykent Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (kısaca "SARAYKENT
PAZARLAMA")tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca "KVKK") ve
ilgili diğer kişisel veri mevzuatı çerçevesinde "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verileriniz, 4857
sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
1 – İşlenen Kişisel Veriler, Amaçları ve Aktarımı
Kişisel ve özel/hassas nitelikli kişisel (sağlık) verileriniz:
İnsan Kaynakları departmanında; Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak Çalışanlar
için Ad, Soyad, Doğum Yeri ve Yılı, Medeni Hali, TC Kimlik No, Telefon Numarası, Adres Bilgisi,
Anne – Baba Adı, Sözleşme İmzalanması sebebiyle, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla, çalışanın işten ayrılmasından itibaren 10 yıl
saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile
paylaşılmakta ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak Çalışanlar için
Diploma bilgileri, Meslek deneyim sertifikaları, Kanunlarda Öngörülmesi sebebiyle, Çalışanlar
İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla, çalışanın işten
ayrılmasından itibaren 10 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece SGK ve Diğer Yetkili
Kurum ve Kuruluşlar ile paylaşılmakta ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak Çalışan ve
Çalışan Yakınları için Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Ad, Soyad Bilgisi, TC Kimlik No,
Doğum Tarihleri, Kanunlarda Öngörülmesi sebebiyle, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla, çalışanın işten ayrılmasından itibaren 10 yıl
saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile
paylaşılmakta ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak Çalışanlar için
İzin Bilgisi ve Askerlik Bilgisi, Kanunlarda Öngörülmesi sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla, çalışanın işten ayrılmasından itibaren 10 yıl saklanmak suretiyle
alınmakta olup, sadece Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile paylaşılmakta ve yurt dışına aktarımı
yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak Çalışanlar için
Adli Sicil Kaydı, Açık Rızanın Alınması sebebiyle, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla, çalışanın işten ayrılmasından itibaren 10 yıl
saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece SGK ve Diğer Yetkili Kurum ve Kuruluşlar ile
paylaşılmakta ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak Banka IBAN
Numarası, Ad Soyad, TC Kimlik No, Tel No, Kanunlarda Öngörülmesi sebebiyle, Çalışanlar İçin İş
Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla, çalışanın işten
Sayfa 2 / 5
ayrılmasından itibaren 10 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece BES Sigorta kuruluşu
ile paylaşılmakta ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak Sağlık
Raporu, Açık Rızanın Alınması sebebiyle, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla, çalışanın işten ayrılmasından itibaren 15 yıl
saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Özlük Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak Resim, Veri
Sorumlusunun Meşru Menfaatleri sebebiyle, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Sırasında Bireysel Teşhisi Doğru ve Sağlıklı Yapabilmek
amacıyla, çalışanın işten ayrılmasından itibaren 10 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt
içi veya yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Hizmetiçi Eğitim Planlaması faaliyeti olarak Çalışanlar için Ad,
Soyad ve İmza, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri sebebiyle, Çalışan Memnuniyetine Yönelik
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, çalışanın işten ayrılmasından itibaren 10 yıl
saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Hizmet içi Eğitim Planlaması faaliyeti olarak Eğitmenler için
Ad, Soyad ve İmza, Sözleşme İmzalanması sebebiyle, Çalışan Memnuniyetine Yönelik Eğitim
Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, Eğitimin Tamamlanmasından İtibaren 10 yıl saklanmak
suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Hizmet içi Eğitim Planlaması faaliyeti olarak Eğitmenler için
Banka IBAN Numarası, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi sebebiyle, Çalışan
Memnuniyetine Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, Eğitimin
Tamamlanmasından İtibaren 10 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına
aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Adayı Başvuru Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak
Tedarikçi Çalışan (Özel Güvenlik) Adayı/Çalışan adayı için Ad Soyad, İmza, Doğum Yeri Doğum
Tarihi, Medeni Hali, Baba Adı ve D.Yeri, Ana Adı ve D.Yeri, TC Kimlik No, Cinsiyeti, Resim, Veri
Sorumlusunun Meşru Menfaati sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, iş
Başvurusundan İtibaren 3 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına
aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Adayı Başvuru Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak
Tedarikçi Çalışan (Özel Güvenlik) Adayı/Çalışan adayı için Adres, Telefon no, E-Posta, Veri
Sorumlusunun Meşru Menfaati sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, iş
Başvurusundan İtibaren 3 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına
aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Adayı Başvuru Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak
Tedarikçi Çalışan (Özel Güvenlik) Adayı/Çalışan adayı için diploma bilgileri, gidilen kurslar,
meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, yabancı dil bilgisi ve Özel Yetenekler,
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi
amacıyla, iş Başvurusundan İtibaren 3 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt
dışına aktarımı yapılmamakta;
Sayfa 3 / 5
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Adayı Başvuru Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak
Tedarikçi Çalışan (Özel Güvenlik) Adayı/Çalışan adayı için kan grubu bilgisi, Sağlık ve Sigara
Bilgisi, Açık Rızasının Alınması sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, iş
Başvurusundan İtibaren 3 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına
aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Adayı Başvuru Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak
Tedarikçi Çalışan (Özel Güvenlik) Adayı/Çalışan adayı için dernek ve diğer kuruluş üyeliği
bilgileri, Açık Rızasının Alınması sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
iş Başvurusundan İtibaren 3 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına
aktarımı yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Adayı Başvuru Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak
Tedarikçi Çalışan (Özel Güvenlik) Adayı/Çalışan adayı için Boy, Kilo bilgileri, Açık Rızasının
Alınması sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, iş Başvurusundan
İtibaren 3 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına aktarımı
yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Adayı Başvuru Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak
Tedarikçi Çalışan (Özel Güvenlik) Adayı/Çalışan adayı için Adli Sicil Kaydı, Açık Rızasının
Alınması sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, iş Başvurusundan
İtibaren 3 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına aktarımı
yapılmamakta;
İnsan Kaynakları departmanında Çalışan Adayı Başvuru Dosyası Oluşturma faaliyeti olarak
Tedarikçi Çalışan (Özel Güvenlik) Adayı/Çalışan adayı için Askerlik Bilgisi, Veri Sorumlusunun
Meşru Menfaati sebebiyle, İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, iş
Başvurusundan İtibaren 3 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi veya yurt dışına
aktarımı yapılmamakta;
Muhasebe departmanında Hizmet içi Eğitim Planlaması faaliyeti olarak eğitmen için Ad, Soyad,
İmza, Banka IBAN Numarası, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi sebebiyle, Çalışan
Memnuniyetine Yönelik Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla, Eğitimin
Tamamlanmasından İtibaren 1 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece banka ile
paylaşılmakta ve başkaca yurt içi ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
Muhasebe departmanında Maaş Ödemeleri faaliyeti olarak çalışanlar için Ad, Soyad, TC Kimlik
No ve Banka IBAN Numarası, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi sebebiyle, Çalışanlar İçin
İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi amacıyla, çalışanın işten
ayrılmasından itibaren 10 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece banka ile
paylaşılmakta ve başkaca yurt içi ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
Satış departmanında pazarlama süreci faaliyeti olarak ürün veya hizmet alan ve satan kişiler
için Kentpark Avantaj Karta Ait Bilgiler (Ad, Soyad, Adres, Telefon, eğitim Durumu, Doğum
Tarihi, Medeni Hali, Cinsiyet, Kart Numarası, E-Posta, Mesleği ve İmza), Veri Sorumlusunun
Meşru Menfaati sebebiyle, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi amacıyla,
akdi ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece Yetkili
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmakta ve başkaca yurt içi ve yurt dışına aktarımı
yapılmamakta;
Sayfa 4 / 5
Satış departmanında faturalandırma süreci faaliyeti olarak ürün veya hizmet alan ve satan
kişiler için Fatura, çek, senet, mail order formu, kanunlarda öngörülmesi sebebiyle, mal / hizmet
satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, akdi ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl
saklanmak suretiyle alınmakta olup, sadece Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmakta
ve başkaca yurt içi ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
Satış departmanında Ticari Yazılım faaliyeti olarak Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler
için Ad, Soyad, TC Kimlik No, E-Posta, Adres Bilgisi, Telefon Numarası ve Banka IBAN Numarası,
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati sebebiyle, mal/hizmet satım ve alım süreçlerinin
yürütülmesi amacıyla, İlgili kaydın girildiği tarihten itibaren 10 Yıl saklanmak suretiyle
alınmakta olup, yurt içi ve yurt dışına aktarımı yapılmamakta;
Yönetim departmanında Kurum İçerisinde ve Dışında Gerçek Zamanlı Görüntü Kayıt Sistemi
faaliyeti olarak Kurum Personeli ve Ziyaretçiler için Resim, Veri Sorumlusunun Hukuki
Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi ve Meşru Menfaati sebebiyle, Kurumun Fiziksel Güvenliğini
Sağlamak Amacı İle Kurum İçerisindeki Açık Alanlarda Görüntü Kaydının Tutulması amacıyla,
İlgili kaydın alındığı tarihten itibaren 1 Ay saklanmak suretiyle alınmakta olup, yurt içi ve yurt
dışına aktarımı yapılmamakta; tüm bu kişisel verileriniz SARAYKENT PAZARLAMA tarafından
işbu metinde belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve yine işbu
metinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
2 – Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen
sebep ve amaçlar doğrultusunda SARAYKENT PAZARLAMA'nın kanuni, akdi ve sair
yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.
3 – Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip
işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerin
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde
veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize
sunarız.
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi
talep etme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve
anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim
bilgileri yoluyla bildirilecektir.
Sayfa 5 / 5
4 – KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği
Haller:
KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız
aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz işlenebilir:
-Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
-Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya
rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya
beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,Bir hukuki
yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
-Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
-Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, SARAYKENT
PAZARLAMA'nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre SARAYKENT PAZARLAMA'nın
Cumhuriyet Mahallesi Eyüp Sultan Cad. Kent Park Sit. No: 2 -4/1 Elbistan/Kahramanmaraş
adresine veya kentpark@hs01.kep.tr adlı e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

1500'lerden beri kullanılmakta olan standard Lorem Ipsum metinleri ilgilenenler için yeniden üretilmiştir. Çiçero tarafından yazılan 1.10.32 ve 1.10.33 bölümleri de 1914 H. Rackham çevirisinden alınan İngilizce sürümleri eşliğinde özgün biçiminden yeniden üretilmiştir.

  • 0(344) 419 22 00

  • iletisim@kentparkssm.com.tr

  • Cumhuriyet Mah. Eyüp Sultan Cad. No 2 Elbistan / Kahramanmaraş / TÜRKİYE

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı