WhatsApp

k.v.k genel aydınlatma metni

k.v.k genel aydınlatma metni

k.v.k genel aydınlatma metni

SARAYKENT PAZARLAMA
Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (kısaca "Kanun")
10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saraykent Pazarlama Ticaret ve
Sanayi Limited Şirketi (kısaca "SARAYKENT PAZARLAMA") tarafından hazırlanmıştır.
Firmamızda; Merkez şube reyonlar/kasalar/depolar'da 76, Esen şubesi
reyonlar/kasalar/depolar'da 8, Battal şubesi reyonlar/kasalar/depolar'da 16, Site şubesi
reyonlar/kasalar/depolar'da 16, Taşoluk şubesi reyonlar/kasalar/depolar'da 32, Caddeikon
şubesi reyonlar/kasalar/depolar'da 32, Müftülük şubesi reyonlar/kasalar/depolar'da 32,
Orhangazi şubesi reyonlar/kasalar/depolar'da 32, Onikişubat şubesi
reyonlar/kasalar/depolar'da 32, Cumhuriyet şubesi reyonlar/kasalar/depolar'da 32 olmak
üzere toplam 308 (üçyüzsekiz) adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin
sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından
denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla
işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili
mevzuatı gereği talep halinde ilgili adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"e göre SARAYKENT
PAZARLAMA'nın Cumhuriyet Mahallesi Eyüp Sultan Cad. Kent Park Sit. No: 2 -4/1
Elbistan/Kahramanmaraş adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

1500'lerden beri kullanılmakta olan standard Lorem Ipsum metinleri ilgilenenler için yeniden üretilmiştir. Çiçero tarafından yazılan 1.10.32 ve 1.10.33 bölümleri de 1914 H. Rackham çevirisinden alınan İngilizce sürümleri eşliğinde özgün biçiminden yeniden üretilmiştir.

  • 0(344) 419 22 00

  • iletisim@kentparkssm.com.tr

  • Cumhuriyet Mah. Eyüp Sultan Cad. No 2 Elbistan / Kahramanmaraş / TÜRKİYE

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı